Kapetan mr Vladica Zdravković

Kapetan mr Vladica Zdravković

Sadašnje zvanje u trgovačkoj mornarici: zapovednik vrste “A” (po starom: kapetan broda).

U trgovačkoj mornarici je licenciran za rad sa radarom, rad sa radio stanicom i prevoz putnika.

Radni odnos je započeo u preduzeću Ivan Milutinović (PIM) u kojem je od 1985. do 1989. godine radio kao mornar, pripravnik poručnik, ronilac. Od 1989. do 1991. godine je radio, po ugovoru, kao komandir barkase u Jugoslovenskoj ratnoj mornarici (JRM). U stalnom radnom odnosu je u MUP-u Republike Srbije od 1992. godine gde je radio kao ronilac, vođa patrole, vozač čamca, vođa sektora i trener-profesor. Radio je i u PI za bezbednost na rekama.

U MUP-u Republike Srbije je stekao sledeće sertifikate: Trener, Trener za policijske službenike upravljače motornih čamaca, Veština komunikacije i upravljanje konfliktima, Elektronsko učenje na platformi “Moodle”, CAFAO za prepoznavanje i labaratorijsko ispitivanje droga, pregled plovila i lica. Tokom rada u MUP-u Republike Srbije vršio je i vrši obuku u plivanju, ronjenju i nautici-vožnji službenih čamaca za specifične uslove plovidbe i izvršenje službenih zadataka, kako redovnog sastava policije(graničnih jedinica i rečnih posada) tako i specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Organizovao je više seminara i preko 6 klasa kurseva za policajce upravljače službenih čamaca.

U svom slobodnom vremenu se bavio izviđačima, ronjenjem, streljaštvom u SD “Ušće”. Za Kajak klub “Brodograditelj” ga vežu lepe uspomene.

Završio je OC BBH (Brodarska škola) u Beogradu i stekao zvanje Pomorski nautički tehničar. Zatim je diplomirao i magistrirao na ekonomiji Univetziteta za poslovne studije u Banja Luci.

Živi i radi u Beogradu.


Pogledajte sve obuke ovog autora

Pogledajte sve intervjue sa ovim autorom

Sertifikati i priznanja

Niste našli željeni proizvod? Pomozite nam da obogatimo ponudu!

Popunjavanjem upitnika doprinećete obostranom zadovoljstvu i koristi. Nagrađujemo trud.
Klikom na dugme bićete preusmereni na exentrim.com jer koristimo sistem za istraživanje kompanije Exentrim.
Imate pitanje?
Za sva pitanja i predloge u vezi sa obukama, nabavkom plovila ili prodajom nautičke opreme pišite nam na nauticaledu@exentrim.com ili nas pozovite na broj +381 69 749 326 (od 9:00 do 19:00)