Kako do dozvole za čamac?

Kako do dozvole za čamac?

Mnoge ljude zanima odgovor na pitanje kako dobiti dozvolu za upravljača čamcem i međunarodnu dozvolu za upravljača plovilom za rekreaciju. Pokušaćemo da Vam ta saznanja približimo.

Postoji podela na upravljača čamcem kategorije A i upravljača čamcem kategorije B.

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije A stiče lice koje:

 • je navršilo 16 godina života;
 • ima državljanstvo Republike Srbije ili prebivalište, odnosno odobren privremeni boravak u trajanju od najmanje šest meseci u Republici Srbiji;
 • je fizički i psihički sposobno da upravlja čamcem;
 • zna veštinu plivanja;
 • je položilo stručni ispit i steklo uverenje o položenom stručnom ispitu.

Lice koje je dobilo dozvolu za upravljača čamcem kategorije A, može upravljati čamcem za sopstvene potrebe, do sedam metara dužine i snage pogonskog uređaja do 15 kW.

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije B stiče lice koje:

 • je navršilo 18 godina života;
 • ima državljanstvo Republike Srbije ili prebivalište, odnosno odobren privremeni boravak u trajanju od najmanje šest meseci u Republici Srbiji;
 • je fizički i psihički sposobno da upravlja čamcem;
 • zna veštinu plivanja;
 • je položilo stručni ispit i steklo uverenje o položenom stručnom ispitu.

Lice koje je dobilo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B, može da upravlja čamcem dužine od sedam do dvadeset metara i snage pogonskog uređaja veće od 15 kW. Polaganje ispita za dozvolu za upravljača čamcem A i B kategorije obavlja se u lučkoj kapetaniji.

Program stručnog ispita za upravljača čamcem kategorije B obuhvata sledeće oblasti, i to:

 • Plovidbeni propisi na unutrašnjim vodama
 • Osnovi navigacije
 • Plovila i njihovo korišćenje
 • Poznavanje motora
 • Konstrukcija i oprema plovila i slaganje tereta
 • Radiotelefonska služba
 • Osnovi pružanja prve pomoći

Na zahtev lica koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem, Lučka kapetanija Beograd izdaje Međunarodnu dozvolu za upravljača plovilom za rekreaciju. Međunarodna dozvola se izdaje se bez polaganja dodatnog stručnog ispita.

Šta je potrebno posedovati za izlazak na stručni ispit:
 1. fotokopiju lične karte, očitanu ličnu kartu, fotokopiju pasoša i prijave boravka;
 2. lekarsko uverenje (izdato od strane ovlašćene zdrastvene ustanove);
 3. dokaz o poznavanju veštine plivanja;
 4. dve fotografije 3 x 3.5cm.

Ako se pitate kako da steknete neophodno znanje i da se obučite za polaganje stručnog ispita i dobijanje dozvole za upravljača čamcem - imamo rešenje. Uz našu brzu i jednostavnu online obuku za upravljača čamcem možete steći neophodno znanje i pripremiti se za polaganje stručnog ispita za upravljača motornog čamca u lučkoj kapetaniji.

Na raspolaganju će Vam biti materijal za učenje koji je sastavio autor obuke sa višedecenijskim iskustvom u plovidbi i obučavanju kandidata, kapetan mr Vladica Zdravković.

Za više informacija o samom sadržaju obuke i načinu na koji je možete poručiti, posetite link.

Možda će Vas zanimati i...

Niste našli željeni proizvod? Pomozite nam da obogatimo ponudu!

Popunjavanjem upitnika doprinećete obostranom zadovoljstvu i koristi. Nagrađujemo trud.
Klikom na dugme bićete preusmereni na exentrim.com jer koristimo sistem za istraživanje kompanije Exentrim.
Imate pitanje?
Za sva pitanja i predloge u vezi sa obukama, nabavkom plovila ili prodajom nautičke opreme pišite nam na nauticaledu@exentrim.com ili nas pozovite na broj +381 69 749 326 (od 9:00 do 19:00)